Jak povolit zarezlé a zadřené součásti

Zdeněk Fiala Zdeněk Fiala 30 let v oboru

TEROSON VR 620 a Loctite 8040 nesmí chybět v žádně dílně !

Obsahem tohoto mého článku nejsou ,,babské rady", jak povolit zarezlý šroub nebo zadřenou součást, ale rád bych vyzdvihl dva osvědčené produkty, které se u našich zákazníků v praxi velmi osvědčily.

Prvním z nich je aerosol TEROSON VR 620. Jedná se o speciálně vyvinutý produkt jako super penetrující olej pro uvolňování zarezlých a zatuhlých matic, šroubů, svorníků, potrubních tvarovek a dalších závitových spojení, stejně jako kovových součástí v automobilech a průmyslových zařízeních. Je také doporučen pro čištění součástí před jejich namazáním a také jako lehké mazivo a zpomalovač koroze.
Produkt rychle proniká mezi zarezlé a zkorodované součásti a narušuje spojení zoxidovaného kovu. Pro své vynikající penetrační vlastnosti je rovněž vhodný pro uvolňování dehtu, tuků a dalších uhlíkatých usazenin.

Hlavní výhody TEROSONU VR 620 :
- Jednoduchá aplikace z aerosolového balení
- Rychlý, velmi účinný a ekonomický
- Nemá vliv na lakované povrchy
- Nízké povrchové napětí
- Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla ani chlor-fluorované uhlovodíky

Při aplikaci postupujte následovně :
1. Před upotřebením řádně protřepejte.
2. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při použití produktu při pokojové teplotě.
3. Nastříkejte rovnoměrný povlak TEROSON VR 620 ze vzdálenosti asi 20 až 25 cm.
4. Nechte produkt napenetrovat po dobu přibližně 5 minut.
5. Lehké poklepání kladívkem urychlí penetraci produktu.
6. Potom oddělte nebo demontujte součásti obvyklým způsobem.
7. V extrémních případech je nutné aplikovat produkt podruhé a nechat delší čas na vsáknutí.
8. Pro uvolnění dehtu, tuků, olejů a uhlíkatých usazenin se řiďte pokyny 1-3. Po dostatečně dlouhém smáčení odstraňte uvolněné nečistoty hadrem nebo dřevěnou či plastovou škrabkou.

Druhým produktem je LOCTITE 8040. Při použití tohoto produktu dochází k efektu šokového zmrazení a k okamžitému ochlazení součásti až na -43 °C, což způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi. To umožní mazným přísadám kapilárně navzlínat přímo do vrsty rzi. Uvolněné součásti pak zůstavají namazané a chráněné před další korozí.

Hlavní výhody LOCTITE 8040 : 
- Jednoduchá aplikace z aerosolového balení.
- Snadno, rychle a účinně uvolní jinak nepovolitelné součásti.
- Promaže uvolněné díly a ochrání je vůči další korozi.

Postup při použítí LOCTITE 8040 :
1. Odstraňte nečistotu a uvolněnou rez ze součásti.
2. Řádně nádobu protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti asi 10 až 15 cm na spoj, který chcete uvolnit po dobu 5 až 10 sec..
3. Nechte produkt zreagovat po dobu 1 až 2 minut než se pokusíte oddělit zadřené součásti.
4. Pokud je to nezbytné, opakujte postup znova. 
Rada z vlastní praxe : Zvláště u větších součástí produktem opravdu nešetřete ! Při ,,hospodárném" použití NEDOJDE k dostatečnému podchlazení součásti !