Jak vybrat klínovou řemenici

Radek Toman Radek Toman 30 let v oboru


Klínové řemenice


Výběr řemenice závisí na typu řemene. Standardní klínové řemenice lze použít po všechny druhy klasických klínových řemenů Z, A, B,…. nebo úzkých SPZ, SPA, SPB,….. klínových řemenů. Pohony klínovými řemeny patří mezi nejuniverzálnější přenos síly a používají se např. v automobilech, ve strojírenství, obráběcích strojích nebo zahradní a zemědělské technice – jejich užití je opravdu všestranné.

Jaká spojení hřídel-náboj jsou k dispozici pro klínové řemenice?

Řemenice je možno (kromě jiných speciálních variant) upnout na hřídel dvěma základními způsoby a existují tedy i dvě základní provedení:

1. Je možné dodat řemenice v polotovarovém provedení a následně svépomocí upravit požadovaný otvor a drážku pro pero. Tento způsob je již překonaný.

2. Častěji se používá způsob montáže s upínacím pouzdrem Taper. Tato aplikace má několik výhod - je znovu použitelná, zkracuje montáž/demontáž a snižuje náklady na údržbu.

Montáž

Pouzdra Taper jsou namontována prostřednictvím kónického předvrtaného otvoru v řemenici. Montáž na hřídel se provádí za pomoci upínacích šroubů. Jednotlivá pouzdra mají různé průměry vrtání, a proto je v případě výměny hřídele za jiný rozměr možné pouzdro snadno vyměnit a řemenici ponechat.