Průmyslové potravinářské oleje

Zdeněk Fiala Zdeněk Fiala 30 let v oboru

Oleje z řady MOL Food jsou registrované jako NSF H1.

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na průmyslové potravinářské oleje od výrobce MOL z řady Food.

Všechny oleje z řady MOL Food jsou registrované jako NSF H1, takže je lze používat v prostředí, kde dochází k přímému nebo nepřímému styku se zpracováním potravin, jako mazivo pro náhodný kontakt s potravinami. Jejich trvale vysokou kvalitu zaručují mezinárodně uznávané, pravidelně auditované systémy řízení kvality.

Řadu potravinářských olejů Food lze rozdělit do níže uvedených kategorií: 

Syntetické hydraulické oleje pro potravinářský průmysl :
MOL Food Hyd 32


MOL Food Hyd 46


MOL Food Hyd 68


Aplikace : Hydraulické systémy v potravinářském prùmyslu. Hydraulické systémy provozované při vysokých tlacích a v těžkých provozních podmínkách. Systémy mazání olejovou mlhou.

Syntetické oleje na řetězy pro potravinářský průmysl :
MOL Food Chain Spray


MOL Food Chain 100


MOL Food Chain 220

  
Aplikace : Řetězy provozované v potravináøském průmyslu. Dopravníky, řetězy a kluzné dopravníky pracující za vysokých teplot.

Syntetické kompresorové oleje pro potravinářský průmysl :
MOL Food Comp 46


MOL Food Comp 100


Aplikace : Pístové kompresory. Šroubové a lamelové kompresory. Vakuová čerpadla. Kompresory provozované ve farmaceutickém prùmyslu. Kompresory oxidu uhličitého. Pneumatické systémy. Stlačování a přeprava interních plynů. Ložiska pracující při vysokých teplotách. 

Syntetické převodové oleje pro potravinářský průmysl :
MOL Food Gear 100


MOL Food Gear 220


Aplikace : Normální a vysoce zatížené převody. Systémy mazání olejovou mlhou. Dopravníky, řetězy a kluzné dopravníky pracující za vysokých teplot.

Silikonový olej pro potravinářský průmysl :
MOL Food Silicon


Aplikace : Výroba a balení potravin s cílem snížit tření. Zařízení s nízkým zatížením. Separace pryžových a plastových produktů.

Syntetický penetrační olej pro potravinářský průmysl :
MOL Food Penetrating


Aplikace : Klouby, páky, šroubová vřetena. Napínací a opěrné válce. Všeobecné použití v potravináøském průmyslu.

Maziva MOL Food, jejichž hlavní složkou je syntetický polyalfaolefinový základový olej, jsou nejen bezpečné, ale splňují rovněž vysoké požadavky na mazání a jsou ekonomicky výhodná.