Upevnění ložisek a válcových dílů

Zdeněk Fiala Zdeněk Fiala 30 let v oboru

Upevnění ložisek, pouzder a válcových dílů do těles nebo na hřídele

Upevňovací přípravky, tedy typ anaerobního lepidla, vyplňuje vnitřní prostor mezi komponenty a po vytvrzení vytvoří pevné přesné sestavy. Spáry se vyplní a výsledkem je zvýšená odolnost namáhání na zkrut a prevence koroze třením.

Výhody produktů na upevňování LOCTITE :
- vyšší pevnost s jednodušší a levnější konstrukcí
- menší závislost na tolerancích strojního obrábění
- prevence koroze a koroze třením
- rovnoměrné rozložení zatížení a napětí ve spoji

Při použití s lisovaným uložením přípravky pro upevňování LOCTITE umožňují :
- lepší přenos zatížení a pevnost u stávajících konstrukcí a geometrie
- stejné výsledky s volnějšími tolerancemi
- omezení velikosti a hmotnosti sestavy

Problémy s tradičními montážními postupy, které produkty na upevňování LOCTITE pomáhají překonat :
- Sestavy s kolíky, pery/drážkami mají nerovnoměrně rozloženou hmotnost, tedy existuje nerovnováha, jež může při vysokých rychlostech způsobovat vibrace.
- Drážky a zuby způsobují kvůli „vrubovému efektu“, který se objevuje v oblastech vrubu, vysoká napětí. A nesou s sebou vysoké náklady na strojní obrábění.
- Svěrné kroužky, spojení lisovaná za tepla a na kužel spoléhají při přenosu točivého momentu pouze na tření, a proto jsou omezena materiálem, povrchy a konstrukci. K dosažení požadovaného zatížení je nutné dodržet přísné tolerance, což vede k vysokým výrobním nákladům.

Jak vybrat správný upevňovač spojů LOCTITE :
1. Velikost vůle :
-
Do 0,1 mm : ...         LOCTITE 603, LOCTITE 641
0,1 až 0,15 mm ...    LOCTITE 648, LOCTITE 6300*    
- 0,15 až 0,25 mm ..  LOCTITE 620, LOCTITE 638
-0,25 až 0,5 mm ...   LOCTITE 660**
2. Teplotní odolnost
- do 150°C ... LOCTITE 603, LOCTITE 641, LOCTITE 660          
- do 180°C ... LOCTITE 638, LOCTITE 648, LOCTITE 6300*         
- do 230°C ... LOCTITE 620 - po 30 min. vytvrzení teplem při teplotě 180°C
3. Pevnost
- střední pevnost ... LOCTITE 641
- vysoká pevnost ... LOCTITE 603, LOCTITE 620, LOCTITE 638, LOCTITE 648, LOCTITE 660, LOCTITE 6300*

*Produkt se zvýšenou ochranou zdraví a bezpečnosti : LOCTITE 6300
** V kombinaci s aktivátorem 

Všeobecné pokyny pro použití

Pro montáž :
1. Pro co nejlepší výsledky vyčistěte všechny povrchy (vnější i vnitřní) pomocí čističů LOCTITE a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je materiál neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzení příliš pomalá, použijte aktivátor LOCTITE 7471 nebo LOCTITE 7649 a nechte oschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
Pro demontáž : 
1. Použijte místní ohřev na sestavu až do přibližně 250 °C. Rozeberte za tepla.
Pro čištění :
1. Vytvrzený produkt může být odstraněn kombinací namáčení v rozpouštědle Loctite a mechanického odírání s použitím například drátěného kartáče.