HYDRAULICKÝ VÁLEC

(ODBORNĚ PŘÍMOČARÝ HYDROMOTOR)

Hydraulický válec nebo též hydraulický píst mění tlakovou energii kapaliny na lineární mechanickou energii. Hydraulické válce dělíme na jednočinné a dvojčinné podle směru, jakou vykonávají práci. Jednočinný pracuje v jednom směru a dvojčinný pracuje v obou směrech.

My vám nabízíme standardní hydraulické válce o různé síle, velikosti, s různými konci, pro různé využití. Pokud si nevyberete z naší nabídky, vyrobíme Vám hydraulický válec na zakázku dle vašich požadavků.

Podle numericko-abecedního kódu si objednáte Vámi požadovaný přímočarý hydromotor.

Logika nákres

Typ hydromotru

 • HM1.3(HM1.2) – dvojčinný
 • HRI – dvojčinný s tlumením
 • HR3 – dvojčinný s regulovaným tlumením
 • PL – jednočinný
 • PLV – jednočinný s vedením
 • TL – dvojčinný teleskopický
 • TLP – jednočinný teleskopický

NAK - numericko-abacední kód

IUPEVNĚNÍ VÁLCE


0. Bez upínací části

 1. Kloubové ložisko v oku zadního víka
 2. Ložiskové pouzdro v oku zadního víka
 3. Příruba přivařená na tělo válce
 4. Patka
 5. Objímka s čepy
 6. Otvor přes prodloužené dno
 7. Vidlice
 8. Kloubové ložisko zajištěné pojistnými kroužky
 9. Jiné

IIPOLOHA PŘIPOJOVACÍCH OTVORŮ

 1. V rovině kyvu
 2. Kolmo na rovinu kyvu
 3. Pod úhlem v jedné rovině
 4. Jiné

IIIFUNKCE VÁLCE

 1. Jednostranný dvojčinný
 2. Oboustranný dvojčinný
 3. Jednostranný jednočinný tlačný
 4. Jednostranný jednočinný tažný
 5. Jiné

IVPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

 1. Základní nátěr
 2. Bez nátěru
 3. Podle zvláštního nátěru

VTLUMENÍ

 1. Bez tlumení
 2. Tlumení v obou koncovýchg polohách
 3. Tlumení u zadního víka
 4. Tlumení u předního víka
 5. Jiné

VITYP CHROMOVÁNÍ A TEPLOTY POUŽÍVÁNÍ

 1. Pístnice standardně chromovaná (min. 20µm). Těsnění pro standardní teploty (-30 až + 100°C)
 2. Pístnice standardně chromovaná (min. 20µm). Těsnění pro zvýšené teploty (-10 až + 200°C)
 3. Pístnice chromovaná se zvýšenou odolností. Těsnění pro standardní teploty (-30 až + 100°C)
 4. Pístnice chromovaná se zvýšenou odolností. Těsnění pro zvýšené teploty (-10 až + 200°C)
 5. Válce pro cyklické namáhání.
 6. Válce pro vysoké pracovní tlaky.
 7. Válce určené pro těžké provozní podmínky (těsnící prvky omegaty)
 8. Jiné

VIIUKONČENÍ PÍSTNICE

 1. Bez upínací části
 2. Svařené oko s kloubovým ložiskem
 3. Oko s ložiskovým pouzdrem
 4. Šroubované oko s kloubovým ložiskem
 5. Vnější závit na pístnici
 6. Vnitřní závit v pístnici
 7. Otvor kolmo přes pístnici
 8. Vidlice
 9. Kloubové ložisko zajištěné pojistnými kroužky
 10. Jiné