Ložiska

Každý typ ložiska se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi danými konstrukcí, které jej předurčují pro daný způsob použití. Důležitými parametry pro výběr typu ložiska jsou zejména únosnost, trvanlivost, tření, přípustné otáčky, ložisková vůle či předpětí, mazání, axiální posuvnost, způsob utěsnění a prostorové nároky.

Zobrazit více informacíPři otáčení hřídele v pouzdře je výsledkem tření. Ložiska tomuto tření zabraňují rotačním pohybem valivých elementů mezi vnějším a vnitřním kroužkem. Použité valivé elemety definují druh ložiska. Mezi nejpoužívanější druhy valivých ložisek patří kuličkové ložisko, válečkové ložisko, jehlové ložisko, kuželové ložisko a soudečkové ložisko.