Staufferovy maznice

Staufferova maznice je součást pro mazání mazacím tukem upevněná závitem v mazacím otvoru. Otáčením závitového víčka se vytlačuje mazivo do mazaného místa.
  • Výrobce
Zobrazeno: 11 produktů