Válečková ložiska

Válečková ložiska se používají pro uložení s velkým radiálním zatížením a velkým počtem otáček, nemohou přenášet axiální zatížení. Vyznačují se vysokou tuhostí a únosností.

Zobrazit více informací

Jednořadá válečková ložiska se používají pro uložení s velkým radiálním zatížením a velkým počtem otáček, nemohou přenášet axiální zatížení. Vyrábí se v základním provedení NU, N a NJ. Válečky jsou axiálně vedeny buď vodícími nákružky vnějšího kroužku (NU), nebo vnitřního kroužku (N). Provedení N a NU dovolují vzájemné posunutí kroužků v axiálním směru v obou směrech, nemohou tedy přenášet žádné axiální zatížení. Provedení NJ má dva nákružky na vnějším kroužku a jeden na vnitřním a může přenášet axiální sílu určité velikosti v jednom směru. Válečková ložiska ve srovnání s kuličkovými stejných vnějších rozměrů mají v průměru asi o 60% vyšší únosnost a jsou tedy vhodná pro velká radiální zatížení, vysoký počet otáček a pro případy uložení, vyžadující pevné lícování obou ložiskových kroužků.

Dvouřadá válečková ložiska se vyznačují vysokou tuhostí a únosností, používají se převážně pro uložení pracovních vřeten obráběcích strojů a obdobných zařízení. Dvouřadá válečková ložiska mají vnější kroužek bez vodících nákružků a nemohou proto přenášet žádné síly v axiálním směru. Dvě řady válečků jsou vedeny třemi vodícími nákružky na vnitřním kroužku. Vyrábějí se s válcovou nebo kuželovou dírou a mají na vnějším kroužku mazací drážku s otvory pro mazání ložisek. Radiální vůli lze při montáži nastavit na požadovanou hodnotu axiálním posunutím vnitřního kroužku na kuželovém sedle čepu.
  • Rozměr
  • Výrobce
  • Cena
Vnitřní průměr (d)
Vnější průměr (D)
Šířka (B)
Zobrazeno: 2042 produktů